Otkriven novi rod najbliži SARS-CoV-2 virusu i nalazi se u slepim miševima

Istraživači su otkrili da korona virusi pronađeni u slepim miševima sa Laosa predstavljaju najbliže poznate rođake SARS-CoV-2 virusu, istom onom koji izaziva Kovid-19, koji možemo pronaći danas, prenose mediji...

Oni su pronašli tri virusa, nazvana BANAL-52, BANAL-103 i BANAL-236, koji utiču na Šnajderove, takozvane "potkovica" slepe miševe i dele više od 95% svog ukupnog genoma sa SARS-CoV-2. Sa druge strane, BANAL-52, poseduje 96,8% sličnosti SARS-CoV-2 virusu, što ga čini najbližim njemu prema genetskoj strukturi u poređenju sa bilo kojom drugom poznatom vrstom. Prethodno, najbliži poznati rođak SARS-CoV-2 virusa bio je RaTG13, koji je pronađen u Šnajderovim slepim miševima 2013. godine i deli 91,1% genoma sa SARS-CoV-2 virusom, dodao je Nature News magazin.

Štaviše, tri najnovija otkrića daleko su sličnija SARS-CoV-2 virusu u ključnim delovima svog genoma, poznatog kao RBD, od svih ostalih poznatih virusa. RBD predstavlja deo virusa koji omogućuje vezivanje za ćeliju domaćina. Sa SARS-CoV-2, RBD se vezuje za receptore poznate kao ACE2 kod ljudi, nakon čega ih koristi kao ulaz u ćelije. Nešto uprošćenije rečeno, nova studija je dokazala da se BANAL-52, BANAL-103 i BANAL-236 mogu vezati za ACE2 i koristiti ove enzime kao ulaznu kartu u ljudske ćelije. Za sada, drugi kandidati koji su predstavljeni kao preci SARS-CoV-2 virusa pronađenih u slepim miševima, uključujući i RaTG13, do sada nisu bili u mogućnosti da urade ovako nešto.

Tri virusa mogu se povezati sa ACE2 gotovo podjednako dobro kao i rani sojevi SARS-CoV-2 virusa pronađenih u Vuhanu, dodali su. Ovo otkriće postavljeno je na preprint serveru Research Square sedamnaestog septembra, dodajući da se ovde radi o dokazu prirodnog porekla SARS-CoV-2 virusa, radije nego o njegovom kreiranju u laboratoriji. Rezultat predstavlja da su sekvence veoma blizu sojevima SARS-CoV-2 virusa koji postoje uz prirodi, kako su istraživači sami napisali u svom radu koji još uvek nije finiširan.

"RBD SARS-CoV-2 virusa izgledao je veoma neobično kada je prvi put otkriven i kada je postojalo svega nekoliko vrsta sa kojima je mogao biti upoređen", izjavio je Edvard Holms - evolucioni bilolog sa Univerziteta u Sidneju, koji je bio uključen u ovo istraživanje - Bloomberg publikaciji. "Sada kada smo u mogućnosti da prikupimo više vrsta ovog virusa iz prirode, počinjemo da pronalazimo one koji su najbliže povezani svojim genetskim sekvencama", dodao je Holms.

Autori tvrde da ovi pronalasci podržavaju hipotezu da je SARS-CoV-2 rezultirao ponovnim kombinovanjem viralnih sekcvenci koje postoje u "potkovica" slepim miševima. Uprkos tome što su novootrkiveni virusi veoma blisko povezani sa SARS-CoV-2, sve tri vrste nemaju sekvencu koja je poznata kao "konvertujući enzim uparenih baznih aminokiselina" ili furin, koji može biti viđen u SARS-CoV-2 virusu i dodaje mu ulaz u ćelije, sudeći prema Nature News. Ovo znači da će za bolje razumevanje porekla SARS-CoV-2 virusa morati da dokažu kako je i kada furin dodat.

N.Đ.

All Rights Reserved. | 2009 - 2022. Copyright© Mini STUDIO Publishing Group. | Uslovi korišćenja | Developed by Mini STUDIO Publishing Group