Istraživači predlažu pretvaranje napuštenih rudnika u gravitacione baterije

Jednom kada je rudnik u potpunosti ojađen za svoja bogatstva, njegova upotrebna vrednost više ne postoji, tako da rudničke jame postaju samo napuštene rupetine u zemlji...

Sudeći prema novom istraživanju, okna rudnika koja više nemaju svoja prirodna bogatstva, mogu biti pretvorena u gravitacione baterije za odlaganje energije. Ovo je sistem u kome se struja generiše spuštanjem teških tovara na dno, a njegova energija može biti korišćena po potrebi i kada su zahtevi na lokalnoj mreži preveliki.

U pumpno-akumulacionim hidroelektričnim sistemima, voda se ispušta sa visine, čime generiše električnu energiju prilikom okretanja turbina pri svom protoku naniže. Kada je višak energije dostupan, ta voda se pumpa nazad na početnu tačku.

Prošle godine, naučnici iz austrijskog Međunarodnog instituta za primenjenu sistemsku analizu (IIASA), predložili su nešto drugačiji tip gravitacone baterije. Osnovna ideja zasniva se na mogućnostima generisanja električne energije kroz kočione sisteme liftova u visokim zgradama, prilikom spuštanja tereta sa viših ka nižim spratovima.

Sa druge strane, Podzemno gravitaciono energetsko skladište (UGES) bazirano na rudnicima, nedavno je predloženo od strane istih istraživača i na istom principu, uz upotrebu postojećih napuštenih rudarskih jama, liftovi bi podizali i spuštali kontejnere ispunjene peskom.

Radi maksimalne efikasnosti, liftovi bi preuzimali tovare peska na površini, praznili ih na dnu okna i zatim se nazad vraćali prazni, dok bi se u ovom procesu koristila kombinacija električnih pokretnih traka i kipera kako bi se tovari najlakše i najbrže moguće utovarali i istovarali.

„Kada se rudnik zatvori, kompanija koja je stajala iza kopa otpušta hiljade radnika. Ovaj sistem bi sačuvao neka radna mesta jer i nakon njegovog gašenja taj rudnik bi nastavio da pruža usluge skladištenja energije“, izjavio je Julian Hunt vodeći autor ovog rada sa austrijskog instituta. "Rudnici već poseduju osnovnu infrastrukturu i povezani su na električnu mrežu, što značajno redukuje troškove i pruža osnovu za njihovu implementaciju u okviru UGES fabrika.“

N.Đ.

All Rights Reserved. | 2009 - 2023. Copyright© Mini STUDIO Publishing Group. | Uslovi korišćenja | Developed by Mini STUDIO Publishing Group